Pozemok pri soche sv. Urbana
Urbanko
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 001.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 002.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 003.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 004.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 005.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 006.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 007.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 008.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 009.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 010.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 011.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 012.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 013.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 014.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 015.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 016.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 017.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 018.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 019.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 020.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 021.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 022.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 023.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 024.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 025.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 026.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 027.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 028.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 029.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 030.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 031.jpg
Obecný pozem. Urbanko +čistenie jarkov 032.jpg
Pozemok Urbanko I 001.jpg
Pozemok Urbanko I 002.jpg
Pozemok Urbanko I 003.jpg
Pozemok Urbanko I 004.jpg
Pozemok Urbanko I 005.jpg
Pozemok Urbanko I 006.jpg
Pozemok Urbanko I 007.jpg
Pozemok Urbanko I 008.jpg
Pozemok Urbanko I 009.jpg
Pozemok Urbanko I 010.jpg
Pozemok Urbanko I 011.jpg
Pozemok Urbanko I 012.jpg
Pozemok Urbanko I 013.jpg
Pozemok Urbanko I 014.jpg
Pozemok Urbanko I 015.jpg
Pozemok Urbanko I 016.jpg
Pozemok Urbanko I 017.jpg