Kultúrny dom

Sadzby za prepožičanie kultúrneho domu schválené OZ Golianovo dňa 08.12.2022.

 Priestor

Cena za 1 hodinu v €
Sála vrátane vstupných priestorov, šatne a WC 6,60€ / hod.
Zasadačka vrátane vstupných priestorov, šatne a WC 3 € / hod.
Kuchyňa vrátane zariadenia a prípravy jedál 1,60 € / hod.

 

K cene nájomného sa pripočíta (sadzba) suma za skutočne spotrebovanú energiu.
Pre občanov Golianova (FO) na neziskové akcie z ľ a v a 20 % z ceny nájomného.
Pre činnosť politických strán a hnutí Golianova úhrada spotrebovanej energie a nájmu.
Na komerčné akcie záujmových organizácií (PO) Golianova úhrada spotrebovanej energie, zľava 20% z ceny nájomného.
Oslobodenie od platenia nájomného sú akcie: Pochovávanie basy, Vianočné trhy, školské besiedky, Deň Matiek, Mikuláš, Darovanie krvi (bez výberu vstupného).

Cena elektrickej energie v zmysle platných cien energie v danom období

Plyn: (zasadačka 40%, sála 65% počas vykurovacieho obdobia)

 

© Obec Golianovo 2014 - 2024, webdesign & layout by LF

Administrácia webu