Kultúrny dom

Sadzby za prepožičanie kultúrneho domu schválené OZ Golianovo dňa 03.03.2017.

 Cena v €

 

4 hodiny 12 hodín 18 hodín 24 hodín
Sála vrátane vstupných

priestorov, šatne a WC

50,00  97,00 127,00  150,00
Zasadačka vrátane vstupných

priestorov, šatne a WC

20,00 36,00 47,00 62,00
Kuchyňa vrátane zariadenia 10,00 14,00 17,00 20,00
Kuchyňa vrátane zariadenia na prípravu jedál 14,00 20,00 24,00 28,00
Chodba - predaj 25,00 30,00    

 

K cene nájomného sa pripočíta (sadzba) suma za skutočne spotrebovanú energiu.
Pre občanov Golianova na neziskové akcie z ľ a v a 20 % z ceny nájomného.
Pre činnosť politických strán a hnutí Golianova úhrada spotrebovanej energie, nájom b e z p l a t n e (voľby).
Na komerčné akcie záujmových organizácií Golianova úhrada spotrebovanej energie, 20% z ľ a v a  z ceny nájomného.

Cena elektrickej energie v zmysle platných cien energie v danom období

Plyn: (zasadačka 40%, sála 65% z celkovej spotreby)

 

PRENÁJOM CHLADIACEHO BOXU

Marek Elčík - 0911 927 604