Ponuka práce

V súčasnosti neevidujeme žiadne pracovné ponuky.

Farský úrad

Farský úrad sídli vo Veľkom Lapáši.
Správca fary: PhDr. Radovan Kobyda
Telefón: 037/7879809

Web farnosti: http://velkylapas.fara.sk/

kostol1.jpg

Územný plán obce

ÚPN z roku 2023:

Zadanie (PDF)

1a náložka (PDF)

1a podklad (PDF)

1a sútlač (PDF)

1b KUN náložka (PDF)

1b KUN podklad (PDF)

1b KUN sútlač (PDF)

3 KUN náložka (PDF)

3 KUN podklad (PDF)

3 KUN sútlač (PDF)

4 VOR náložka (PDF)

4 VOR podklad (PDF)

4 VOR sútlač (PDF)

5 Doprava náložka (PDF)

5 Doprava podklad (PDF)

5 Doprava sútlač (PDF)

6 Elektro náložka (PDF)

6 Elektro podklad (PDF)

6 Elektro sútlač (PDF)

7 Vodné hospodárstvo náložka (PDF)

7 Vodné hospodárstvo podklad (PDF)

7 Vodné hospodárstvo sútlač (PDF)

8b PPLF náložka (PDF)

8b PPLF podklad (PDF)

8b PPLF sútlač (PDF)

Tabuľka vyňatia (PDF)

Textová časť (PDF)

 

ÚPN z roku 2020:

1a náložka (PDF)

1a podklad (PDF)

1a sútlač (PDF)

1b KUN náložka (PDF)

1b KUN podklad (PDF)

1b KUN sútlač (PDF)

3 KUN náložka (PDF)

3 KUN podklad (PDF)

3 KUN sútlač (PDF)

4 VOR náložka (PDF)

4 VOR podklad (PDF)

4 VOR sútlač (PDF)

5 Doprava náložka (PDF)

5 Doprava podklad (PDF)

5 Doprava sútlač (PDF)

6 Elektro náložka (PDF)

6 Elektro podklad (PDF)

6 Elektro sútlač (PDF)

7 Vodné hospodárstvo náložka (PDF)

7 Vodné hospodárstvo podklad (PDF)

7 Vodné hospodárstvo sútlač (PDF)

8b PPLF náložka (PDF)

8b PPLF podklad (PDF)

8b PPLF sútlač (PDF)

Tabuľka vyňatia (PDF)

Textová časť (PDF)

 

ÚPN z roku 2019:

1a náložka (PDF)

1a podklad (PDF)

1a sútlač (PDF)

1b KUN náložka (PDF)

1b KUN podklad (PDF)

1b KUN sútlač (PDF)

3 KUN náložka (PDF)

3 KUN podklad (PDF)

3 KUN sútlač (PDF)

4 VOR náložka (PDF)

4 VOR podklad (PDF)

4 VOR sútlač (PDF)

5 Doprava náložka (PDF)

5 Doprava podklad (PDF)

5 Doprava sútlač (PDF)

6 Elektro náložka (PDF)

6 Elektro podklad (PDF)

6 Elektro sútlač (PDF)

7 Vodné hospodárstvo náložka (PDF)

7 Vodné hospodárstvo podklad (PDF)

7 Vodné hospodárstvo sútlač (PDF)

8b PPLF náložka (PDF)

8b PPLF podklad (PDF)

8b PPLF sútlač (PDF)

OZNÁMENIE (PDF)

Tabuľka vyňatia (PDF)

Zadanie (PDF)

 

ÚPN z roku 2017:

1a náložka (PDF -  0,1 MB)

1a podklad (PDF - 1 MB)

1a sútlač (PDF - 11 MB)

1b KUN náložka (PDF - 0,1 MB)

1b KUN podklad (PDF - 21 MB)

1b KUN sútlač (PDF - 2 MB)

3 KUN náložka (PDF - 0,1 MB)

3 KUN podklad (PDF - 10 MB)

3 KUN sútlač (PDF - 1,5 MB)

4 VOR náložka (PDF - 0,2 MB)

4 VOR podklad (PDF - 3,1 MB)

4 VOR sútlač (PDF - 2,6 MB)

5 Doprava náložka (PDF - 0,1 MB)

5 Doprava podklad (PDF - 4,7 MB)

5 Doprava sútlač (PDF - 2,2 MB)

6 Elektro, plyn náložka (PDF - 0,1  MB)

6 Elektro, plyn podklad (PDF - 0,8 MB)

6 Elektro, plyn sútlač (PDF - 2,5 MB)

 

ÚPN z roku 2016:

Územný plán - textová časť  (PDF - 0,3 MB)

Tabuľka PPF (PDF - 0,2 MB)

1a náložka (PDF -  0,1 MB)

1a podklad (PDF - 1 MB)

1a sútlač (PDF - 0,9 MB)

1b KUN náložka (PDF - 0,8 MB)

1b KUN podklad (PDF - 14 MB)

1b KUN sútlač (PDF - 1,1 MB)

2a KEP náložka (PDF - 0,7 MB)

2a KEP podklad (PDF - 14 MB)

2a KEP sútlač (PDF - 1,1 MB)

2b KEP náložka (PDF - 0,8 MB)

2b KEP podklad (PDF - 9 MB)

2b KEP sútlač (PDF - 15,3 MB)

3 KUN náložka (PDF - 0,7 MB)

3 KUN podklad (PDF - 10 MB)

3 KUN sútlač (PDF - 3,1 MB)

4 VOR náložka (PDF - 0,3 MB)

4 VOR podklad (PDF - 2,3 MB)

4 VOR sútlač (PDF - 3 MB)

5 Doprava náložka (PDF - 0,7 MB)

5 Doprava podklad (PDF - 4,6 MB)

5 Doprava sútlač (PDF - 36 MB)

6 Elektro, plyn náložka (PDF -0,2  MB)

6 Elektro, plyn podklad (PDF - 0,7 MB)

6 Elektro, plyn sútlač (PDF - 2,2 MB)

7 Vodné hospodárstvo náložka (PDF - 0,2 MB)

7 Vodné hospodárstvo podklad (PDF - 1,1 MB)

7 Vodné hospodárstvo sútlač (PDF - 2,2 MB)

8a PPLF náložka (PDF - 0,3 MB)

8a PPLF podklad (PDF - 51 MB)

8a PPLF sútlač (PDF - 1,8 MB)

8b PPLF náložka (PDF - 1,3 MB)

8b PPLF podklad (PDF - 10 MB)

8b PPLF sútlač (PDF - 4,3 MB)

Niektoré súbory sú väčšie, na pomalších pripojeniach ich zobrazenie bude trvať dlhšie. V prípade problémov so zobrazením PDF v prehliadači si môžete stiahnuť TENTO KOMPLETNÝ ARCHÍV VŠETKÝCH DOKUMENTOV UPN 2016.

 

 

 

Nový UPN v roku 2015:

Návrh UPN Golianovo 2015 (PDF)

UPN Golianovo 2015 (PDF - 131 MB)

 

Starý ÚPN

Návrh UPN Golianovo - textová časť   (PDF - 0,7 MB)

1a Širšie vzťahy   (PDF - 0,6 MB)

1b Komplexný urbanistický návrh   (PDF - 23,8 MB)

2a Výkres ochrany prírody   (PDF - 24,4 MB)

2b Výkres ochrany prírody   (PDF - 20 MB)

3 Komplexný výkres priestorového usporiadania  (PDF - 16,8 MB)

4 Výkres organizácie a regulácie územia   (PDF - 3,7 MB)

5 Výkres verejného dopravného vybavenia   (PDF - 9,3 MB)

6 Výkres verejného technického vybavenia - elektrifikácia, plynofikácia a telekomunikácie   (PDF - 0,8 MB)

7 Výkres verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo  (PDF - 1,1 MB)

8a Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu  (PDF - 22,1 MB)

8b Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu  (PDF - 13 MB)

 

Niektoré súbory sú väčšie, na pomalších pripojeniach ich zobrazenie bude trvať dlhšie. V prípade problémov so zobrazením PDF v prehliadači si môžete stiahnuť TENTO KOMPLETNÝ ARCHÍV VŠETKÝCH DOKUMENTOV UPN.

Všetky dokumenty UPN sú vo formáte PDF, moderné prehliadače zobrazujú tento formát priamo v sebe, ak nie, nainštalujte si prehliadač PDF súborov, napr. ADOBE READER

Podkategórie

© Obec Golianovo 2014 - 2023, webdesign & layout by LF

Administrácia webu