Obecná knižnica Golianovo- vecné vyhodnotenie projektu

vecne vyhodnotenie 1

V tomto roku sa naša knižnica uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu umenia - Program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram Akvizície knižníc s projektom
Akvizícia obecnej knižnice Golianovo. Projekt bol z verejných zdrojov finančne podporený Fondom na podporu umenia sumou 1000 eur na nákup knižnej literatúry.
Obec sa na projekte podieľala spolufinancovaním v sume 125 Eur. Z týchto finančných prostriedkov sa na akvizíciu knižnice vyčlenilo 20% sumy na nákup kníh
vydaných s podporou FPU podľa aktuálneho zoznamu uverejneného na ich webovom sídle. Z tejto sumy 203,29 Eur bolo zakúpených 25 kníh. Zo zvyšnej sumy
bolo zakúpených 86 kníh v sume 919,36 Eur. Celkovo sa podarilo pomocou Fondu na podporu umenia do našej knižnice zakúpiť 111 kníh.
Z toho:
Beletria pre dospelých: 56 ks
Náučná literatúra pre dospelých: 2 ks
Beletria pre deti: 50 ks
Náučná literatúra pre deti: 3 ks
Všetky knižné jednotky nadobudnuté akvizíciou sú umiestnené v obecnej knižnici a sú prístupné pre všetkých čitateľov. Každá kniha je označená logom FPU, ktoré
obsahuje aj vyhlásenie: Zakúpené s podporou fondu na podporu umenia. Čitatelia knižnice boli s týmto projektom oboznámení formou propagácie v knižnici.
Zhrnutie projektu: Zámerom projektu bolo využiť získané finančné prostriedky na nákup nových knižničných jednotiek. Cieľom bolo týmto aj naďalej rozvíjať u čitateľov
záujem o čítanie a návštevu knižnice a to formou motivácie vďaka novým atraktívnym knihám. Boli zahrnuté všetky cieľové skupiny čitateľov. Bola zakúpená beletria pre
dospelých, odborná literatúra pre dospelých, detská literatúra a detská náučná literatúra. Knihy boli zakúpené v decembri 2021, postupne boli zaevidované do
systému, označené a sprístupnené všetkým čitateľom v knižnici. Tento projekt bol pre našu knižnicu veľmi prospešný, vďaka dotácie z FPU sme mohli
v tomto roku nakúpiť viac kníh a to nielen z rozpočtu obce ale aj z verejných zdrojov.  

vecne vyhodnoteninne 1

vecneevyhodnotenie 1

Mgr. Dominika Valentová

© Obec Golianovo 2014 - 2024, webdesign & layout by LF

Administrácia webu