Poslanci a komisie

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Golianove (volebné obdobie: 2018 - 2022):

1. Hana Bryndzová
2. Ivan Janič
3. Peter Gugh
4. Erik Šlosár
5. Michal Áč
6. Miroslava Šlosárová
7. Peter Pavelka
8. Lýdia Pilková
9. Alena Kočalková

Zástupca starostu: Peter Pavelka

Komisie:

Školstvo, kultúra, šport

Peter Gugh (predseda), Miroslava Šlosárová, Alena Kočalková, Ľudmila Verešová

Výstavby, územné plánovanie, obchod a služby

Peter Pavelka (predseda), Ivan Janič, Erik Šlosár

Finančná, správy majetku a sociálnych vecí

Michal Áč (predseda), Silvia Áčová, Hana Bryndzová

Ochrana verejného poriadku a životného prostredia Ivan Janič (predseda), Andrej Vereš, Dávid Pavelka

 

Výkon funkcie sobášiaceho: Ľuboš Kolárik, Miroslava Šlosárová, Alena Kočalková, Hana Bryndzová