Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - SODB 2021

Vyhlásenie sčítania obyvateľov - tlačová správa  (PDF) 

Všetky dokumenty sú vo formáte PDF, moderné prehliadače zobrazujú tento formát priamo v sebe, ak nie, nainštalujte si prehliadač PDF súborov, napr. ADOBE READER