Tlačivá obecného úradu

Čestné prehlásenie (PDF)

Splnomocnenie (PDF)

Žiadosť o ambulantný predaj (PDF)

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla (PDF)

Žiadosť o zápis do Katastra nehnuteľností (PDF)

Žiadosť o výrub stromov (PDF)

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín (PDF)

 

Všetky dokumenty sú vo formáte PDF, moderné prehliadače zobrazujú tento formát priamo v sebe, ak nie, nainštalujte si prehliadač PDF súborov, napr. ADOBE READER