100. výročie Slovenských Ďarmôt

100. výročie Slovenských Ďarmôt - Európa je náš domov - vyhodnotenie projektu Slovenských Ďarmôt (PDF)