Ďakujeme, pán dekan!

Pondelok 29. jún 2015 bol pre našu farnosť významný tým, že sme sa rozlúčili s naším dlhoročným duchovným pastierom – pánom dekanom PaedDr. Milošom Krasňanským, ktorý od 1.júla mení svoje pôsobisko – z farnosti Veľký Lapáš odchádza do farnosti Vráble. Na slávnostnú sv. omšu sa s ním prišlo rozlúčiť veľa vďačných farníkov. Ďakovnú reč za farníkov obce Golianovo predniesol starosta

Mgr. Ľuboš Kolárik (TU) - PDF

a za miništrantov

Bc. Ľubor Ferenczy (TU) - PDF.

Za Ružencové bratstvo poďakovala p. Irena Šlosárová. Po omši sa s ním rozlúčili aj starostovia obcí Veľký Lapáš – Ján Medáček a Malý Lapáš – Peter Vavro a ďalší jeho blízki spolupracovníci.
Pán dekan bol naším duchovným pastierom 18 rokov (1997 – 2015). Za toto obdobie vytvoril nezmazateľné hodnoty, za čo mu patrí úprimná vďaka. V jeho novej pastoračnej činnosti mu prajeme veľa síl a hojnosť Božích požehnaní.

FOTOGALÉRIA Z ROZLÚČKY