Zámer predať majetok

Znenie zámeru (zverejnené 1.8.2017) - PDF