Odpočet elektromerov a vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 5.septembra 2016 - do 8. septembra 2016 bude vykonávať v našej obci odpis vodomerov. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerných zariadení k odpočtu a zatvorenie psov. Taktiež prosíme tých občanov, ktorí nemajú svoj dom označený číslom domu a majú ho pridelené, aby si umiestnili číslo domu aspoň na papieri do okna.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť ďakuje za spoluprácu.

Západoslovenská distribučná dáva do pozornosti termín vyúčtovacích odpočtov spotrieb elektrickej energie - 09.09. 2016 - 17.09. 2016. Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov. Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov. Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme. 

Poznámka: Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie.