Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030"

Do dokumentu ZÁVEREČNÉ STANOVISKO č. OU-NR-OSZP2_2023/002227 

je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo zhotoviť kópie na vlastné náklady,

na Obecnom úrade v Golianove. 

Prijaté oznámenie o zaslaní Záverečného stanoviska >>>>>oznámenie o zaslaní Záverečného stanoviska

© Obec Golianovo 2014 - 2023, webdesign & layout by LF

Administrácia webu