Oznam obecného úradu

Oznamujeme občanom, ktorí skolaudovali rodinné domy v rokoch 2014, 2015, 2016 a boli im odovzdané nádoby na separovaný odpad, aby prišli podpísať nájomné zmluvy k nádobám na separovaný odpad na obecný úrad.