Návrh VZN - dotácia na žiaka

Návrh VZN - dotácia na žiaka - pdf