Oznam VZN

Nové všeobecne záväzné nariadenia obce Golianovo uverejnené v sekcii VZN