Výstavba nájomnej bytovky

Obec Golianovo v roku 2017 plánuje stavať nájomný bytový dom. Nakoľko do projektu je potrebné dokladovanie potenciálnych záujemcov, preto svoj záujem doložte žiadosťou na Obecný úrad Golianovo, Golianovo 400, 951 08 do 15.04.2017.

V žiadosti je potrebné uviesť:

1. meno a priezvisko

2. trvalé bydlisko, telefonický prípadne e-mailový kontakt

3. počet osôb, ktoré by obývali príslušný byt

4. o aký byt máte záujem 

© Obec Golianovo 2020, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia