Upozornenie

Upozorňujeme občanov, aby do hnedých nádob na separovaný zber nevhadzovali plasty a iné komunálne odpady.

Taktiež Vás žiadame, aby ste zelený odpad na zbernom dvore delili na : mäkký (buriny, trávy, kôrovie z kukurice) a tvrdý odpad (haluzinu) a ukladali ho bez plastov, kovov, skla.