Upozornenie - hrobové miesta

V roku 2017 uplynie doba nájmu za viaceré hrobové miesta. Žiadame nájomcov hrobových miest, aby si prišli obnoviť nájomné zmluvy na Obecný úrad v Golianove do novembra 2017. 

Taktiež upozorňujeme, že boli štítkami označené staré hroby na zrušenie. 

Informujte sa na Obecnom úrade v Golianove