Oznámenie o zámere obce Golianovo prenajať nebytové priestory vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu

zámer obce Golianovo.pdf