Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Malý Cetín - Zmeny a doplnky č.2

oznamenie_upn_mc.pdf