Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa

zamer14112017.pdf