Oznámenie o spracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č.2/2018 ÚPN-O Dolné Obdokovce

oznamenie_dobdokovce.pdfoznamenie d.obdokovce