Súpis chovateľov ošípaných - žiadosť

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra a Obecný úrad Golianovo žiada všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných v obci o nahlásenie počtu chovaných ošípaných. Uvedené je potrebné nahlásiť na Obecný úrad do 10.12.2018. 

© Obec Golianovo 2018, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia