Zberný dvor - oznam

OcÚ oznamuje, že zberný dvor Golianovo bude bývať otvorený každú sobotu od 02. marca 2019 v čase od 11,00 hod.-16,00 hod.