Riaditeľské voľno - oznámenie

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Golianovo 60 udeľuje žiakom 1.- 8. ročníka základnej školy dňa 03.04.2019 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl T9-2019. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 04. apríla 2019 podľa rozvrhu hodín. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

© Obec Golianovo 2019, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia