Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 (.xlsx MS Excel súbor)