Preventívno -metodický materiál „Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb a spôsob ich zabezpečenia“

vseobecne_zasady.pdf