Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu ,,Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja"

Object20200121101925420_0.pdf