Zákaz akcií

Na základe Rozhodnutie MV SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Krízového štábu obce Golianovo OcÚ oznamuje, že je zákaz hromadných, kultúrnych a spoločenských akcií na území obce až do odvolania, t.j. zatvorená knižnica, zrušené oslavy, futbalové zápasy, všetky športové akcie, posilňovňa, telocvičňa pre verejnosť. Ďalej oznamujeme občanom, že na základe stanoviska konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb sa s platnosťou od dnes (10.03.2020) až do 23.03.2020 nebudú konať sväté omše ani žiadne kostolné aktivity. Pohreb sa môže konať iba na cintoríne bez sv. omše.