Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Usmernenie_hl_hygienika.pdf