Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

informacia_ HH_ SR_ hromadne_ podujatia.pdf