Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Znenie opatrenia (PDF)