Informácie ku COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý (PDF)

Máte podozrenie, alebo potvrdený koronavírus? (PDF)

Čo robiť, ak ochoriete (PDF)

Osoby s vyšším rizikom ochorenia (PDF)