Zápis do 1. triedy ZŠ + ďalšie oznamy

Všetky pokyny k zápisu sú uvedené na www.zsgolianovo.eu