Oznámenie o začatí stavebného konania

Znenie oznámenia (PDF)