E-tabuľa: výrub drevín

Oznam o výrube - Juraj Štefánik