Oznam k plošnému testovaniu v obci Golianovo

Testovať sa bude v sobotu dňa 16.01.2021 v čase od 08:00 h - 12:00 hod. a 13:00 h - 20:00 h
Budú otvorené dve testovacie miesta v Kultúrnom dome.
Prvé testovacie miesto-línia 1 bude prednostne pre starších a  chorých občanov a tehotné ženy.
2 testovacie miesto-línia 2 bude pre ostatných občanov Golianova.
Testovať sa budú občania Golianova  od 10 do 65 rokov. Testovania sa nezúčastnia občania, ktorí prekonali KORONAVÍRUS COVID 19 a majú o tom doklad, nie starší ako tri mesiace.  Testovať sa môžu tiež občania nad 65 rokov a deti do 10 rokov v prípade, že potrebujú testovanie kvôli napr. návšteve lekára, či nemocnice...  
Žiadame občanov o striktné dodržiavanie troch R, teda dvojmetrové rozostupy, rúško na tvári a dezinfekcia rúk.
Buďme prosím ohľaduplní k sebe a ale aj ostatným. Ďakujeme
Posledný odber bude vykonaný o 19:45 h. Na testovanie sa nie je potrebné nahlasovať. 

© Obec Golianovo 2021, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia