Plošné testovanie 23.1.2021

Výsledky plošného testovania zo dňa 23.1.2021:
969 testovaných, z toho 4 pozitívni.

Ďakujeme za účasť, disciplínu a vzájomnú toleranciu.