respirátory FFP2 pre dôchodcov obce Golianovo

Pre občanov starších ako 62 rokov zakúpila obec respirátory FFP2 v počte 3ks pre každého občana nad 62 rokov. Tieto respirátory FFP2 boli dnes občanom distribuované pracovníkmi obecného úradu osobne alebo do schránok občanov.