Výdaj kompostérov občanom Golianova

Od 1.7.2021  zmena zákona o odpadoch 

Obec bude na Zbernom dvore vydávať kompostéry od 6.7.2021  -  9.7.2021 v čase od 13:00  -  18:00 hod.

1 domácnosť   =   1 kompostér 

Prosíme občanov, aby si kompostéry prišli (bezplatne) vyzdvihnúť.