Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ - nástup náhradníka

 

>>>>>>>>>      OZNÁMENIE o vzdaní sa mandátu     <<<<<<<<<<