Upozornenie - Úhrada dane

Oznamujeme daňovníkom, že dňa 30. septembra 2021 bol posledný termín

na úhradu dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatok za komunálny odpad.

Žiadame všetkých neplatičov, aby si svoje nedoplatky uhradili do 31. októbra 2021.

Po tomto termíne Vám budú doručené výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku. 

© Obec Golianovo 2021, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia