Výzva na úhradu dane a TKO

Žiadame neplatičov, ktorým bola zaslaná výzva na úhradu dane a TKO, aby nedoplatok uhradili do 15 dní odo dňa doručenia výzvy.