Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Orez a Výrub stromov

 

Výzva - na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov