Výzva MAS RZ Dolná Nitra na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 31.01.2022

Výzvu: 1/LEADER NSK/2022 na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu pre opatrenia: 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a pre Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja  - Nástroj 1 LEADER NSK.

Úplné znenie Výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke Regionálneho združenia www.dolnanitra.sk na nasledovnom linku:

 

https://www.dolnanitra.sk/

 

https://www.dolnanitra.sk/vyzvy-mas/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2022-leader-nsk-38.html?kshowback=

 

 

© Obec Golianovo 2014 - 2023, webdesign & layout by LF

Administrácia webu