Prerušenie prevádzky školy

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre zo dňa 21.03.2022 a so súhlasom zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že od utorka 22.03.2022 do piatka 25.03.2022 sa prerušuje prezenčné vzdelávanie v materskej škole a v základnej škole z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie. Deti a žiaci nastúpia do školy v pondelok 28.03.2022. Žiaci sa budú vzdelávať prostredníctvom TEAMS a EduPage podľa informácií triednych učiteľov. Z dôvodu vysokej chorobnosti pedagógov školy (práceneschopnosti) nebudú všetky kľúčové predmety vyučované on-line.

Ďakujeme za porozumenie. 

© Obec Golianovo 2014 - 2022, webdesign & layout by LF

Administrácia webu