Strategický dokument na dotknuté obce SEA "Územný plán Obce Veľký Lapáš - ZaD č.4"

Oznámenie o strategickom dokumente >>>>>>>>> Oznámenie

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Obce Veľký Lapáš - ZaD č.4" je zverejnené na webovom sídle ministerstva

(enviroportal.sk) - https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velky-lapas-zmeny-doplnky-c-4