Zberný dvor - oznam

OcÚ oznamuje, že zberný dvor Golianovo bude bývať otvorený každú sobotu od 02. marca 2019 v čase od 11,00 hod.-16,00 hod.

Oznam - knižnica

Knižnica v Golianove oznamuje, že od 1.1.2019 sa bude riadiť novými otváracími hodinami: každá streda od 17,00 hod. - 19,00 hod.

Prerušenie distribúcie - oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 05.12.2018 v čase od 07:30 hod. do 16:00 bez dodávky elektriny nasledovné ulice - viď zoznam v prílohe.

odstavka_c_domov.pdf

 

 

© Obec Golianovo 2019, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia