Upozornenie - odpočet elektrickej energie

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín vyúčtovacích odpočtov spotrieb elektrickej energie  - 11.09.2017-15.09.2017.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov sa zhotovuje aj fotodokumentácia odberných miest (t.j. elektromerov).

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov. 

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme. 

Kontakt 0903 40 98 40

Pozn. Žiadne iné osoby okrem spoločnosti Západoslovenská distzribučná  a.s. nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie. 

Schválený ÚPN

Schválené ÚPN z júla 2017:

Textová časť:

VZN UPN 2 (PDF)

Záväzná časť UPN 2 (PDF)

 

1a náložka (PDF -  0,1 MB)

1a podklad (PDF - 1 MB)

1a sútlač (PDF - 11 MB)

1b KUN náložka (PDF - 0,1 MB)

1b KUN podklad (PDF - 21 MB)

1b KUN sútlač (PDF - 2 MB)

3 KUN náložka (PDF - 0,1 MB)

3 KUN podklad (PDF - 10 MB)

3 KUN sútlač (PDF - 1,5 MB)

4 VOR náložka (PDF - 0,2 MB)

4 VOR podklad (PDF - 3,1 MB)

4 VOR sútlač (PDF - 2,6 MB)

5 Doprava náložka (PDF - 0,1 MB)

5 Doprava podklad (PDF - 4,7 MB)

5 Doprava sútlač (PDF - 2,2 MB)

6 Elektro, plyn náložka (PDF - 0,1  MB)

6 Elektro, plyn podklad (PDF - 0,8 MB)

6 Elektro, plyn sútlač (PDF - 2,5 MB)

8b PPFL náložka (PDF - 0,1  MB)

8b PPFL podklad (PDF - 0,8 MB)

8b PPFL sútlač (PDF - 2,5 MB)

Tabuľka vyňatia (PDF)

Zmeny a doplnky (PDF)

 

Upozornenie

Agro Golianovo s.r.o. oznamuje všetkým občanom, najmä však chovateľom včiel, že v dňoch 26. - 28.04.2017 v skorých ranných a podvečerných hodinách, bude pozemne postrekovať porasty repky olejnej živočíšnym škodcom - blyskáčikovi repkovému , krytonosovi šešuľovému, krytonosovi repkovému a byľomoru kelovému ochranným prostriedkom insekticíd Mospilan 20 SP, ktorý je do repky registrovaný voči horeuvedeným škodcom v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a fungicídom Pictor proti bielej hnilobe repky. Postrek bude vykonávaný v katastri obce Golianovo na parcele Kečkéš, Záhradníctvo, Kovaličkina, Domba. 

V prípade nepriaznivého počasia sa postrek posunie na neskoršie dni, podľa vývoja počasia. 

Riziko vyplývajúce z použitia prípravkov pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Preto žiadame všetkých chovateľov včiel, nech urobia potrebné opatrenia, aby nedošlo k úhynu na včelách. 

 

© Obec Golianovo 2020, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia